Er du gründer?

Sunnfjord Utvikling disponerer 3 hotdesk-plassar som dei låner ut gratis i inntil tre månader til nyoppstarta gründerbedrifter, og forvaltar i tillegg 3 hotdesk-plassar som er sponsa av Sparebanken Vest. For å søkje om å få bruke ein av desse plassane gratis, ta kontakt med Bente i Sunnfjord Utvikling.

Hotdesk i coworking space

  • Kontorplass i ope landskap (free seating)
  • Raskt internett
  • Skap som kan låsast
  • Tilgang til mindre møterom med plass til 1-2 personar
  • Straum og lys
  • Varm og kald drikke

Du kan berre reservere for èin månad (30 dagar) av gongen.

Frå kr 290

Er du gründer?

Sunnfjord Utvikling disponerer 3 hotdesk-plassar som dei låner ut gratis i inntil tre månader til nyoppstarta gründerbedrifter, og forvaltar i tillegg 3 hotdesk-plassar som er sponsa av Sparebanken Vest. For å søkje om å få bruke ein av desse plassane gratis, ta kontakt med Bente i Sunnfjord Utvikling.